سفارش تبلیغ
صبا
اگر کسـﮯ تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت ... دلگیر نباش که نـہ تو گناهکارﮮ نـہ او !!! آنگاه که مهر مـﮯورزﮮ مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا مـﮯکند... پس خود را گناهکار مبین! من عیسـﮯ نامـﮯ را مـﮯشناسم که ده بیمار را در یک روز شفا داده و تنها یکـﮯ سپاسش گفت !!! من خدایـﮯ را مـﮯشناسم کـہ ابر رحمتش به زمین باریده ... یکـﮯ سپاسش مـﮯگوید و هزاران نفر کفر !!! پس مپندار بهتر از آنچه عیسـﮯ و خدایش را سپ


ملاصدرا راز وصول خود به حقایق حکمی را مجاهدت با نفس می داند:

«. . . اشتعلت نفسی لطول المجاهدات اشتعالاً نوریاً و التهب قلبی لکثرة الریاضات التهاباً قویاً ففاضت علیها أنوار الملکوت و حلت بها خبایا الجبروت و لحقتها الأضواء الأحدیة و تدارکتها الألطاف الإلهیة فاطلعت علی أسرار لم اکن أطلع علیها إلی الآن، و انکشفت لی رموز لم تکن منکشفة هذا الانکشاف من البرهان،. . .»

ترجمه:

« به علت مجاهدت های مداوم نفسم نورانی گشت و قلبم بر اثر ریاضت ها ملتهب شده بود پس انوار ملکوت بر آن افاضه می شد و اسرار جبروت بر آن منکشف پس بر اسراری آگاه شد که تا کنون کسی بر آن مطلع نگشت و رموزی بر من آشکار شد که این رموز از طریق برهان صرف به دست نمی آید.»

یا در جایی دیگر توصیه اکید می نماید که قبل از پرداختن به کتاب کبیر اسفار اربعه به تزکیه نفس بپردازید:


« فابدأ یا حبیبی قبل قراءة هذا الکتاب، بتزکیة نفسک عن هواها «قد أَفلَحَ مَن زَکـّـاهَا . وَ قَد خَـــاب مَن دَســّــاهَا» »

ترجمه:

« ای دوست من قبل از مطالعه این کتاب شروع کن به تزکیه نفست از هوا و هوس که «قد أَفلَحَ مَن زَکـّـاهَا . وَ قَد خَـــاب مَن دَســّــاهَا». »

مرحوم آشتیانی در مقدمه خود بر کتاب الشواهد الربوبیة در خصوص ملاصدرا می فرمایند:

« او معتقد است که عقل تا به نور شرع منور نگردد و به وادی کشف و شهود قدم نگذارد به جایی نمی رسد»

«عقل تا به نور شرع منور نگردد، در مسائل مربوط به علم الهی و حقایق وابسته به مبدأ و معاد به جایی نمی رسد، چون درک این قبیل از مسائل به صرف کار انداختن قوه نظریه، اگر چه صاحب قوه در مرتبه اعلای ادراک قرار گرفته باشد، میسور نیست.»


 
نگارش در تاریخ یکشنبه 92 دی 29 توسط | نظر
قالب وبلاگ