سفارش تبلیغ
صبا
اگر کسـﮯ تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت ... دلگیر نباش که نـہ تو گناهکارﮮ نـہ او !!! آنگاه که مهر مـﮯورزﮮ مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا مـﮯکند... پس خود را گناهکار مبین! من عیسـﮯ نامـﮯ را مـﮯشناسم که ده بیمار را در یک روز شفا داده و تنها یکـﮯ سپاسش گفت !!! من خدایـﮯ را مـﮯشناسم کـہ ابر رحمتش به زمین باریده ... یکـﮯ سپاسش مـﮯگوید و هزاران نفر کفر !!! پس مپندار بهتر از آنچه عیسـﮯ و خدایش را سپ


شهید یاسر محمدیان

بسم رب الشهدا

در پیچ و تابـــــــ ذهنمـــــــ آمد که شـــــهدا را با صدیقین چه ســـــرّیست...؟

پندارمـــــ  این استـــــــ که آنها نه در زبان که در تمام وجودشانـــــ جز صدقــــــ  نبوده‌اند پس .......

بســـــــم رب الشـــــهداء و الصــــدیقین

در سالگرد شهادت تیز پرواز آسمانــــــ اقتدار و  عزت ایران اسلامـے شهید یاسر محمدیان به یاد آن شهید والا مـــقام هستیم.

سلامـــــــ بر تو اے شــــهید و بر پدر شهیدتـــــــــ . این بار زمین استـــــــــ  کـــه شـــانه از قبول امانتـــــ خالیـــــــــ مـے کند و آسمان مشتاقانه آغـــــوشـــــــ بر هنرمندے تو گشــــوده است. اگر خوب گوش بسپاریم این ندا در فلک پیچیده استـــــــ که «یاسر المشتاق إلی عناق إبیه».

ســـــلام بر تو که صحنه آسمان براے پر کشیدنت وســـــ‌عتـے نداشتـــــ تا قدم در ملکوتـــــ آسمانــــــ نهادے و بهشتــــــ آفریدگارتــــــ را طلبــــــ نمودے « فرحین بما ءاتاهم الله من فضله»

سلامــــــ بر تو که راز جاوداگـے را نه در زرق و برق این دنیا کــــه در رادمردے و همرنگـے با خـــدا یافتـے و نغمه‌ے مرگ با عزت را عاشقانه در اوج آزادگـےاتــــــــــ زمزمه نمودے.

سلامـــــــ بر شهیدانـــــــ راه خدا آنان که خدا را با متاع دنیا معاوضه ننمودند و جان خود را جز با او مــــــ‌عامله نکــــردند.

شهید!! اینکـــــــــــ این تویـے و محضــــر کبریایـے مولا و سرورمان که عاشقانه هاے دعاے کمیل در شرح وصفش «یا سیدے و یا مولاے » مـےسرایند

و تواے که با شفاعتــــــــ من عندالله از سایرین ممتازتـــــــــ نموده‌اند، چشمانمان به دســتان شماست ......

شهید یاسر محمدیاننگارش در تاریخ شنبه 94 تیر 27 توسط | نظر
قالب وبلاگ