دانلود آهنگ جدید

سفارش تبلیغ
صبا

 

 

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرده بود که ما برای حذف شعار مرگ بر آمریکای ملت ایران تلاش می‌کنیم. اما توجه نداشته که این شعار ریشه در اعتقادات مردم ما داشته و با تمام زندگی ما عجین شده است. این هم شعار ملت فهیم ایران و همه آزادگان جهان در جواب او....

مرگ بر آمریکا

down withAmerica

الموت لأمریکا

morte all "America

Amerikagao"lim

Mort à l"Amérique

AmeriketaraDeath

امریکہ کی موت

Tod Amerika

 


      


شهید یاسر محمدیان

بسم رب الشهدا

در پیچ و تابـــــــ ذهنمـــــــ آمد که شـــــهدا را با صدیقین چه ســـــرّیست...؟

پندارمـــــ  این استـــــــ که آنها نه در زبان که در تمام وجودشانـــــ جز صدقــــــ  نبوده‌اند پس .......

بســـــــم رب الشـــــهداء و الصــــدیقین

در سالگرد شهادت تیز پرواز آسمانــــــ اقتدار و  عزت ایران اسلامـے شهید یاسر محمدیان به یاد آن شهید والا مـــقام هستیم.

سلامـــــــ بر تو اے شــــهید و بر پدر شهیدتـــــــــ . این بار زمین استـــــــــ  کـــه شـــانه از قبول امانتـــــ خالیـــــــــ مـے کند و آسمان مشتاقانه آغـــــوشـــــــ بر هنرمندے تو گشــــوده است. اگر خوب گوش بسپاریم این ندا در فلک پیچیده استـــــــ که «یاسر المشتاق إلی عناق إبیه».

ســـــلام بر تو که صحنه آسمان براے پر کشیدنت وســـــ‌عتـے نداشتـــــ تا قدم در ملکوتـــــ آسمانــــــ نهادے و بهشتــــــ آفریدگارتــــــ را طلبــــــ نمودے « فرحین بما ءاتاهم الله من فضله»

سلامــــــ بر تو که راز جاوداگـے را نه در زرق و برق این دنیا کــــه در رادمردے و همرنگـے با خـــدا یافتـے و نغمه‌ے مرگ با عزت را عاشقانه در اوج آزادگـےاتــــــــــ زمزمه نمودے.

سلامـــــــ بر شهیدانـــــــ راه خدا آنان که خدا را با متاع دنیا معاوضه ننمودند و جان خود را جز با او مــــــ‌عامله نکــــردند.

شهید!! اینکـــــــــــ این تویـے و محضــــر کبریایـے مولا و سرورمان که عاشقانه هاے دعاے کمیل در شرح وصفش «یا سیدے و یا مولاے » مـےسرایند

و تواے که با شفاعتــــــــ من عندالله از سایرین ممتازتـــــــــ نموده‌اند، چشمانمان به دســتان شماست ......

شهید یاسر محمدیان

      


همـــــه مـےپرسند :

 « چیستـــــــــ  در زمزمه‌ے مبهم آب؟

چیستـــــــ  در همهمه‌ے دلکش برگ؟

چیستــــــ در بازے آن ابر سپید،

روے این آبـے آرام بلند،

که ترا مـےبرد اینگونه به ژرفاے خیالــــــــــــ

چیستــــــ  در خلوت خاموش کبوترها؟                        

چیستــــــ  در کوشش بـےحاصـــل موجـــــ ؟

چیستـــــ  در خنده‌ے جامــ ؟

که تو چندین ساعـ............ــــت

مات و مبهوت به آن مـےنگرے !؟ »


نه به ابر ، نه به آبــــــــــــــــــــــــ ،

                                              نه به برگـــــــــــــــ ،

                                                                            نه به این آبـے آرام بلــــــند ،

                                             نه به این خلوت خاموش کبوترها ،

نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جـــــام

من به این جمله نمـےاندیشم .....


من، مناجات درختان را، هنگام سحر

رقصـــــــــــ  ـعـــطر گل یخ را با باد

نفس پاک شقایق را در سینه‌ے کوهــــ ــــــ ــــــ

صحبت چلچله ها را با صبح

نبض پاینده‌ے هستـے را در گندم زار

گردش رنگ و طراوت را در گونه‌ے گلـــــــــــــ

همـــــ‌هـ را مـےشنوم

مـےبینم

من به این جمله نمـےاندیشم !!!


به تو مـےاندیشــــــــــــم

اے سراپا همه خوبـے ،

تکـــــــــــــــــــــــ  و تنها به تو مـےاندیشم .

همـــــ‌هـ وقتـــــــــــــــــــ.....

                                همه جــــــا

من به هر حال که باشم به تو مـےاندیشم .

تو بدان این را ، تنها تو بدان

تو بیا

تو بمان با من، تنها تو بمانـــــــــ

جاے مهتاب به تاریکـے شب ها تو بتابـــــــــ

من فداے تو به جاے همـــــ‌هـ گلها تو بخند.

اینکـــــ اینـــــ منـــــ که به پاے تو درافتادمـــــ  باز

ریسمانـے کن از آن موے دراز ،

تو بگیـــــر،

تو ببند!


تو بخواه

پاسخ چلچله ها را ، تو بگیر

قصه‌ے ابر هــــوا را ، تو بخوان

تو بمان با من ، تنها تو بمان


در رگ ساغر هستـے تو بجوش

من همینــ یک نفســ...  از جرعه‌ے جانم باقـے استـــــــ ...

آخرینـ  جــــرعه‌ے این جام تهـے را تو بنوش ! 
      

SUCCESS AND FAILURE ORIGINATE FROM MAN HIMSELF.

MAN HAS THE POTENTIALITY FOR SUCCESS AND FAILURE.                           

SELF-RELIANCE IS THE BASIS OF ALL ACHIEVEMENTS

IMAM KHOMEINI


IMAM KHOMEINI

 


      

 

 بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم‌

 صلوات و سلام خدا بر شهیدان عزیز که مشعل توحید را با ایثار خود برفراز میهن اسلامـے برافروختند، و صلوات و تحیّات خدا بر شهیدان مظلوم غوّاص که با ظهور و حضور خود، این فروغ خاموش نشدنـے را مدد رساندند و پرچم یادهاے عزیز و گران‌بها و ذخیره‌هاے معنوے ملّت را با شکوهـے هر چه تمام‌تر در کشور برافراشتند .

سلام بر دستهاے بسته و پیکرهاے ستم‌دیده‌ے شما.

و سلام بر ارواح طیّبه و به رضوان الهـے، بال‌گشوده‌ے شما.

سلام بر شما که بار دیگر فضاے زندگـے را معطّر و جان زندگان را سیراب کردید.

و سپاس بـے‌پایان پروردگار حکیم و مهربان را که در لحظه‌هاے نیازِ این ملّتِ خداجوے و خداباور، بشارتهاے تردیدناپذیر را بر دلهاے بیدار نازل میفرماید و غبارها را میزداید.

و سلام بر شما ملّت بزرگ، وفادار، آگاه، مسئولیّت‌پذیر که خطاب لطیف الهـے را به درستی مـےشناسید و مینیوشید و پاسخ میگویید.

 حضور پُرمضمون امروز شما در تشییع این دُردانه‌هاے به میهن بازگشته، یکی از به یادماندنـے‌ترین حوادث انقلاب است؛

رحمت خدا بر شما، و سپاس بـے‌حد از خدای مالک دلها،

و سلام بـے‌پایان بر حضرت بقیّةالله (روحـے فداه) که صاحب این ثروت عظیم است.

    والسّلام علیکم و رحمةالله‌

    سیّد علـے خامنه‌اے ‌

    26 خرداد 1394

شهیدان غواص

 

 


      

للحق . . .  آمدم تا مطلبـے در خصوص 175 غواص تازه تفحص شده، که با دستان بسته تن به خاک سپردند تا پرنده‌ے روحشان در شرقے ترین جغرافیاے هستے دعــــاگوے غیرت و پاسداران دین و عزت ما باشند بنویسم... شعرے یافتم که بهتر آمد . . .

175

نصفِ تاریخ عاشقـے «آب» است

قصه‌هایـے عمیق و پراحساس 

قصه‌هایـے پر از فداکارے

قصه‌هایـے عجیب، اما خاص 

 

قصه‌ے آبِ چشمه زمزم

زیرِ پاکوبه‌هاے اسماعیل 

قصه‌ے نیل و حضرت موسـے

قصه‌ے آن گذشتنِ حسّاس

 

قصه‌ےحفظِ حضرت یونس

توی بطن نهنگ، در دریا

یا که نفرینِ نوحِ پیغمبر

بر سرِ مردمِ نمک نشناس

 

قصه‌ے ظهر روز عاشورا

بستنِ آب روے وارثِ آن

کربلا بود و یک حرم، تشنه

کربلا بود و حضرتِ عباس

 

بین افسانه‌هاے آب و جنون

قصه‌ے تازه‌اے اضافه شده :

قصه‌ے بیست و هفت ساله‌اے از

صد و هفتاد و پنج تا غواص

 

شاعر: نفیسه سادات موسوی

 

 


      سر قضا

آنگونه که مـےخواهـے باش. تا آنجا که مـےتوانـے پرواز کن.

         زمین نه ..... آسمان هم از اول بار امانت را به دوش نکشیده بود!!

ترانه‌هاے کودکانه، غزل‌هاے عاشقانه، گلبرگ هایـے که شکسته شدنشان در لابلاے دفتر خاطرات آنها را آهنگین کرده بود ....... و هر آنچه روزے تو را سرشار از شور خوشایندے مـے نمود .....

صداے قریبـے از تمامـے آنها از خاک و

                                                آب و

                                                         آتش و

                                                                    هوا

به گوش مـے رسد.

وداع با آنچه گدشت.
      
+ سم رب الشهدا در پیچ و تابـــــــ ذهنمـــــــ آمد که شـــــهدا را با صدیقین چه ســـــرّیست...؟ پندارمـــــ این استـــــــ که آنها نه در زبان که در تمام وجودشانـــــ جز صدقــــــ نبوده‌اند پس ....... بســـــــم رب الشـــــهداء و الصــــدیقین